Sistem, ki je zelo pomemben in nam omogoča normalno življenje v našem domu je vodovod. Samo predstavljajmo si, kakšno bi bilo naše življenje, če ne bi imeli organiziranih vodovodnih sistemov, ki nam dovajajo pitno in čisto vodo naravnost do pipe, kjer jo lahko nato nadaljnjo uporabljamo v kuhinji, kopalnici in tako dalje.

Vodovod pa je veliko bolj kompliciran sistem, kot si na prvi pogled mislimo. Večini se zdi, da je vodovod zgolj kup cevi, ki povezuje celotno vas z vodo. To pa ni res, saj mora vodovod vsebovati ogromno različnih sekcij in pa atributov, kateri ga naredijo funkcionalnega.

Sprva mora imeti vodovod nek vir, kjer se lahko črpa pitna voda. Nato pa se mora ta vir povezati z čistilno napravo, katera bo naredila to vodo čisto in pa povsem pitno, tako da ne bo tveganja, da bi v vodi imeli kakšne bakterije, ki bi nam lahko škodile. 

Vodovod je zelo pomemben sistem za naše življenje

Nato pa se mora ta voda, ki se je očistila, pravilno distributirati skozi razne vodovodne sisteme, tako da lahko vsi v nekem okolju dobijo zadostno količino vode. Ti vodovodni sistemi pa so še nadaljnjo kompleksni, ter vsebujejo različne elemente.

Eden takšnih elementov so sami zbiralniki vode, kjer se lahko nabere večja količina vode, ter se ta nato nadaljnjo distributira. Ti zbiralniki, oziroma rezervoarji torej služijo kot nekakšna skladišča, kjer se hrani pitna in čista voda, katero nato v nekem kraju uporabljamo. 

Vsak vodovod pa ima potem še razne vzdrževalne in varnostne sisteme, kateri skrbijo za to, da poteka vsa distribucija vode nemoteno, ter se vmes nič ne zalomi. brez tega pa bi lahko prišlo do kakšnih okvar v vodovodu, katera pa bi lahko pomenila, da bi bila voda, katero dobimo v domu strupena, oziroma polna bakterij, kar pa bi bilo lahko zelo nevarno. zato pa se vodovod redno nadzira ter vzdržuje, da do tega ne pride.